Beställningsformulär

1

Välj en lönetjänst, fyll i företagets uppgifter och skicka beställning.

2

Vi skickar ett formulär via e-post där du fyller i uppgifter om de anställa som vi behöver för att köra lön.

3

När vi har fått alla uppgifter kontaktar vi dig för ett startmöte på plats hos er, via telefon eller skype. Sedan är vi igång!

Jag beställer lönetjänsten
 Bas Premium Full Service

Har ni kollektivavtal?
 Ja Nej Annat

Jag vill testa i en månad. Är jag inte nöjd får jag pengarna tillbaka