Vanliga frågor & svar

Måste man vänta till årsskiftet med att outsourca löner eller byta leverantör?

Att outsourca lönerna till oss kan göras när som helst under året. Vi hjälper dig att flytta över information som semesterskuld, bruttolöner, förmåner och avdragen skatt från ditt gamla system.

Vilka kollektivavtal arbetar ni med?

Vi har erfarenhet av att arbeta med många olika kollektivavtal. Att outsourca lönerna passar alla branscher. Vi har lång erfarenhet av bl a Hotell- och Restaurang avtalet och kopplingar till tidregistreringsutrustning.  Vi ser till att anpassa lönehanteringen till just ditt kollektivavtal.

Vilka uppgifter behöver jag lämna?

Vi kommer att meddela dig vilka uppgifter om företaget och de anställda som vi behöver för att kunna köra lön. Du skickar in uppgifterna till oss, gärna via epost. Vi behöver även en semesterskuldslista, kopior på samtliga lönespecifikationer som skickats under innevarande kalenderår, samt december månads lönespecifikationer från föregående år. Om du vill att vi sköter era löneutbetalningar via BGC behöver ni ett avtal med Bankgirocentralen.

Hur lång tid tar det att komma igång?

Om vi har fått alla företagsuppgifter samt personuppgifter om anställda senast den 1:a i månaden, samt komplett tidrapportering senast den 10:e i månaden garanterar vi löneutbetalning den 25:e.

Jag har gjort en beställning. Vad händer härnäst?

Vi skickar via epost ett dokument där vi specificerar vilka uppgifter om företaget och de anställda som vi behöver för att kunna köra lön. När vi har fått alla uppgifter lägger vi upp dem i våra system. Vi skickar inloggningsuppgifter för tidrapportering. Vi bokar in ett uppstartsmöte och lägger tillsammans upp rutiner och tidplanering för samarbetet.