Jämför lönetjänster

Bas

Från 1990:- /mån


Premium

Från 2490:- /mån


Full Service

Från 3490:- /mån


Tidrapportering via webb
Löneberedning inkl nyanställningar, slutlöner och semesterberäkning
Löneutbetalning via Bankgirocentralen* (*avtal krävs med BGC)
Lönespecifikationer via löneportal
Lönerapport inkl bokföringsorder, banklista,underlag för AGD, semesterskuldslista, via löneportal
Lönesupport
CSR-förfrågan årligen samt uppdatering av de anställdas skattetabell
Underlag för rapportering till Fora/AMF, Alecta/Collectum, SAF och SCB-statistik, Svenskt Näringsliv
Administration av reseräkningar och tjänstebilar
Utökad lönerapport inkl statistik och rapporter för ledighet, sjukfrånvaro, komp/timbank, övertid
Anpassning till ert kollektivavtal, inkl årlig lönerevision, samt bevakning av minimilöner
Kontrolluppgifter till Skatteverket samt kopia till kund
Utskick av årlig kontrolluppgift till anställda via löneportal
Skräddarsydda rapporter och statistik Tillval 660:- /h Tillval 660:- /h
Administration av arbetsgivarintyg samt förfrågningar från myndigheter Tillval 660:- /h Tillval 660:- /h

Elektronisk skattedeklaration (avtal om ombud krävs med Skatteverket)

Tillval 660:- /h Tillval 660:- /h
Rapportering till Fora/AMF, Alecta/Collectum, SAF/SCB-statistik, Svenskt Näringsliv Tillval 660:- /h Tillval 660:- /h
Administration av läkarintyg samt sjukanmälan till Försäkringskassan Tillval 660:- /h Tillval 660:- /h
Pris per månad för upp till 10 anställda. 1990:- /mån

Därefter 199:- per ytterligare anställd

2490:- /mån

Därefter 199:- per ytterligare anställd

3490:- /mån

Därefter 199:- per ytterligare anställd

Låter det intressant? Beställ